کارگاه شماره 5 – برنامه ریزی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم (دوران طلایی نوروز)

قسمت اصلی راه باقی مانده است. داشتن شادابی و روحیه مطالعاتی، لازمه پیمودن موفق این باقی مانده با ارزش است

روز پنجشنبه مورخ 16 اسفند 1397 کارگاه برنامه ریزی ویژه دوران طلایی نوروز که با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و ریاضی و حضور جناب آقای سعیدی مشاور محترم این پایه برگزار شد جناب آقای سعیدی به توضیح مطالب ذیل پرداختند:

1 – یاد آوری نحوه مطالعه دروس تحلیلی و مفهومی

2 – اهمیت خاص دوران نوروز در برنامه ریزی سالانه که شامل: الف – در اختیار داشتن کامل زمان مطالعاتی   ب – برون رفت از رکود مطالعاتی طول سال  ج – مهارت یابی، جمع بندی به جای مطالعه بیشتر  د – تلاش در جهت تغییر جدی در نتایج آزمونی در دوران نوروز دروس پایه جمع بندی و مرور می شود.

3 – بررسی اشکال اصلی مطالعه در این دوران و ارائه راهکار

4 – اشکالات دیگر در برنامه ریزی این دوران ( رخوت، بی حوصلگی، ناامیدی، شرایط نوروزی منزل، نداشتن یک برنامه مطالعاتی منظم، …. )

5 – باید و نباید های ایام نوروز.

6 – اهداف مورد انتظار در برنامه ریزی و جمع بندی دوران عید.

و در پایان این کارگاه آموزشی تابلو پیشنهادی از آخر اسفند 97 تا کنکور 98 به دانش آموزان ارائه شود یادتان باشد هر چه مطالب مطالعاتی کمتری داشته باشید و تمرین مهارت های تست زنی تان بیشتر باشد در پایان این دوره موفق تر خواهید بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20