کارگاه میوه آرایی و گل آرایی در کلاس کارآفرینی

هنر منجر به تقویت مهارت های حرکتی، رشد توان مغزی و توانایی حل مسئله در افراد می شود و می تواند تاثیر مثبتی در یادگیری و ادراکِ فعالیت های دیگر از قبیل خواندن، نوشتن، انجام محاسبات ریاضی و علوم داشته باشد. در همین راستا و جهت پویایی درس کارآفرینی، روز دوشنبه مورخ 23 مهر 1397 دبیر محترم این درس سرکار خانم مدنی با ارائه کارگاه میوه آرایی و گل آرایی در کلاسهای پایه یازدهم ، دانش آموزان را به صورت عملی با نحوه ی میوه آرایی و چیدمان میوه و گل آشنا نمودند.

شایان ذکر است در کلاسهای درس کارآفرینی، کارگاه های آموزشی دیگری از جمله نقاشی روی پارچه و دکوپاژ نیز برگزار خواهد شد.

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20