گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی

تاثیر عمیق کتاب در گسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشید به پیشرفت روز افزون آن، انکار ناپذیر است و نمی توان توسعه و رشد همه جانبه جامعه را بدون در نظر گرفتن مطالعه و کتاب مورد بحث و نظر قرار داد. از این جهت، کتاب و کتاب خوانی از مقوله های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به نظر می رسد.

پیرایش فرهنگ از زاویه های زیان آور و آرایش آن با پاکی و خلوص و گسترش آن در همه سطوح و برای تمام قشرهای جامعه به تلاش و هم بستگی همگانی نیازمند است که کتاب می تواند در این عرصه و میدان به خوبی به کار گرفته شود و کارایی خود را به نیکی ظاهر سازد.

در این فرصت طلایی، هفته کتاب و کتاب خوانی (24 تا 29 آبان 1399) دانش آموزان پویا و فعال دبیرستان در عرصه های زیر فعالیت نموده و این هفته را گرامی داشتند:

1 – برگزاری جلسه هم اندیشی، با حضور مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم بیات، معاونت محترم پرورشی و اعضاء مرکزی تشکل ها.

2- طراحی پوستر و محتوا سازی و برگزاری فراخوان حرف هایمان را با کتاب هدیه دهیم در راستای تجهیز کتابخانه آموزشگاه با همکاری دانش آموزان عزیز هیئت اخلاص.

3 – تهیه پادکست معرفی یک کتاب در طول هفته کتاب و کتابخوانی.

4 – مصاحبه با یک نویسنده عزیز جناب آقای مهرداد و لحظاتی شیرین با سخنان جذاب و دلنشین ایشان.

5- استفاده از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز در مورد مطالعه و کتاب و کتابخوانی.

6 – تهیه پوسترهای تبریک هفته کتاب و کتابخوانی و قرار دادن آن در کانال آموزشگاه.

7 – برگزاری مسابقه فرهنگی در پایان هفته کتاب و کتابخوانی.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20