راه های افزایش اعتماد به نفس فرزندان

روی نکات مثبت فرزند خود تمرکز کنید و از تلاش های او صادقانه تعریف و تمجید نمایید و در فرصت های مختلف به تشویق آنان مبادرت ورزید.

*در هنگام تذکر به فرزند سعی کنید از روش صحبت مخرب و اعمال خشونت دوری کنید. باور داشته باشیم هر واژه خشن به اعتماد به نفس فرزندان هجوم می آورد.

*از اعمال تنبیه فرزندان اجتناب کنید،زیرا این اقدام علاوه  بر آن که موجبات احساس شکست و خواری را در آنان ایجاد می نماید سبب پرورش رفتارهای انتقام جویی در آن ها شده و پدر و مادر در نظر آنان ستم کار قلمداد خواهند شد.

*در صورت امکان به فرزندان در انجام کارهایشان حق انتخاب و استقلال دهیم.

*درصورت بروز مشکل در منزل، نظر آنان را برای حل مشکل جویا شویم.

*پیامدهای رفتار فرزندان را در ابعاد مختلف تحصیلی، اجتماعی و… به آنان آموزش داده تا واقعیت های زندگی خود را به صورت ملموس درک نمایند.

*به فرزندان خود در خانواده مسئولیت داده تا درک نمایند چقدر برای والدین مفید و مؤثر هستند.

*احساس کفایت و شایستگی را در فرزندان خود  افزایش داده به نحوی که احساس نمایند والدین به آن ها نیازمند هستند.

*به توانمندی های فرزندان توجه نموده تا احساس خود ارزشمندی در آن ها تقویت شود. این اقدام سبب خواهد شد تا سن افزایش امید در آنان، بردبار و تاب آور شوند.

*پذیرای فرزندان مان با تمام کمی و کاستی های شان باشیم.

*سعی کنیم فرزندان را در آغوش گرفته و به  آن ها بفهمانیم که چقدر دوست شان داریم.

*دوری از هرگونه اعمال قوانین انظباتی نامناسب و خشک، پرهیز از سخت گیری و به جای آن تعیین قوانین شفاف و روشن در منزل با مشارکت فرزندان و تبیین حدود  انتظار در موارد مختلف برای آنان از جمله(ساعت رفت و برگشت به منزل، نحوه هزینه نموده پول تو جیبی، عدم مصرف سیگار و قلیان-به عنوان دروازه های ورود به مواد مخدر –میزان زمان استفاده از اینترنت و…) نقش بسزایی در مصون ماندن فرزندان از گزند آسیب های اجتماعی را در بر خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که رایانه می بایست در اتاق نشیمن(نه در اتاق خواب فرزندان) و در معرض دید والدین قرار گرفته و در زمان استفاده توسط فرزندان، پدر یا مادر به صورت غیر مستقیم بر آن نظارت داشته تا زمینه آسیب پذیری آن ها کاهش یابد.

 

حضور مؤثر فیزیکی-روانی و عاطفی والدین در منزل، نقش بسزایی در امر کنترل و نظارت غیر مستقیم بر رفتار فرزندان داشته و ضمن جلوگیری از زمینه های انحراف احتمالی سبب گرمی بخشی به محیط منزل خواهد شد.

 

والدین منطقی به این نکته مهم واقف هستند که اعتماد به نفس پایین و خود تحقیری از جمله  عوامل مؤثر در زمینه گرایش به رفتارهای انحرافی بوده و فرد با کوچکترین بحران دچار اضطراب، ناامیدی و افسردگی می شود. بدین منظور نسبت به تقویت عزت نفس در فرزندان مبادرت می ورزند. به عبارت بهتر مشکلات و مسائل زندگی توانمندتر سازد. نقش والدین در تقویت عزت نفس یا کاهش آن بسیار اساسی است به طوری که نحوه ی صحبت، قضاوت و مراقبت از فرزندان در شکل گیری اعتماد به نفس آنان تأثیر بسزایی دارد.

 

منبع: کتاب کودک و خانواده – امید زاهدی

 جمع آوری کننده مطلب: معاونت پرورشی دبیرستان؛ سرکار خانم حقیقی

 تایید کننده مطلب: مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم بیات

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20