درسی

مبانی فلسفی ملاصدرا در توحید
  • ۰ دیدگاه -
  • 412 بازدید

مبانی فلسفی ملاصدرا در توحید

 فهرست چکیده.  ۱- مقدمه.  ۲- بخش اوّل..  ۱-۲- اصالت وجود.  ۱-۱-۲- معنای اصالت و اعتباریّت..  ۲-۱-۲-  وحدت مصداقی مفهوم وجود و ماهیّت..  ۲-۲- تفاسیر مختلف […]

تحصیلات با طعم تعطیلات!
  • ۰ دیدگاه -
  • 313 بازدید

تحصیلات با طعم تعطیلات!

  می‌توان شرایطی را فراهم کرد که فرزندان هم در خانه به شرایطی تحصیلی که پیش‌تر در مدرسه داشته‌اند نزدیک شوند؛ شاید قدری سخت باشد […]