عمومی

نماز در آیینه شعر فارسی
  • ۰ دیدگاه -
  • 259 بازدید

نماز در آیینه شعر فارسی

به نام خدا چکیده آثار منظوم و منثور ایران، آیینه اندیشه‌ها، باورها، هنرمندی‌ها . عظمت روحی و معنوی ملتی است که از دیرباز تا کنون، […]

آموزش مجازی
  • ۰ دیدگاه -
  • 217 بازدید

آموزش مجازی

آموزش مجازی، فراگیری خلاقانه ای است که ضمن تغییر در پروسه آموزش و  یادگیری و مدیریت اطلاعات، در گسترش و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش کلیدی و محوری دارد. آموزش مجازی با […]

اکسیری به نام تمرکز
  • ۰ دیدگاه -
  • 178 بازدید

اکسیری به نام تمرکز

چکیده بیشتر مردم به دنبال تکنیک هایی هستند که بتوانند تمرکز خود را افزایش دهند چون نقش بسیار مهمی در پیش برد اهداف دارد اما […]