روانشناسی

تفاوت بین تلاش و توانایی
  • ۰ دیدگاه -
  • 184 بازدید

تفاوت بین تلاش و توانایی

دانش آموزان میل ندارند در حالی کاری را انجام دهند که شرایط یادگیری‌ای که دریافت می کنند دلخواه آنها نیست. گفته شد که تفاوت قائل […]

از دوستان دردسرساز، دور شوید!
  • ۰ دیدگاه -
  • 192 بازدید

از دوستان دردسرساز، دور شوید!

اطرافیان و دوستان می‌توانند در موفق بودن یا شکست خوردنتان تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشند. یک دوست خوب باعث رشد فرد می‌شود، درحالی‌که یک دوست بد، […]