فناوری

دیجیتالی شدن و فقر فرهنگی
  • ۰ دیدگاه -
  • 194 بازدید

دیجیتالی شدن و فقر فرهنگی

در ابتدای دهه ۱۹۸۰، هنگامی که هنوز انقلاب اطلاعاتی و مفهوم شبکه‌ای و دیجیتالی شدن جهان، چندان مطرح نبودند، رولان بارت، فیلسوف و منتقد ادبی […]