نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

ریحانه سهرابی ستاره
ریحانه سهرابی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
مائده زمانیان ستاره
مائده زمانیان نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
حنانه خبازیان ستاره
حنانه خبازیان نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
سنا حسن آبادی ستاره
سنا حسن آبادی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
فاطمه سادات مدرس ستاره
فاطمه سادات مدرس نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
آیدا قاسمی ستاره
آیدا قاسمی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
بهاره عامل بصیری ستاره
بهاره عامل بصیری نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
سارینا یاقوتی ستاره
سارینا یاقوتی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مینا هاجر پور پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : ریاضی دانشگاه فرهنگیان مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور گلناز معاون هاشمی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی متالوژی روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نگار عجم پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی کامپیوتر روزانه بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا پاکزادنیا پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : آمار روزانه مشهد