ریاضی فیزیک

موضوع نشريه
پاسخنامه ی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات اختصاصی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات عمومی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته ریاضی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته ریاضی و تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه سوالات رشته ریاضی دانلود
آزمون جامع سنجش شماره ۳ به همراه پاسخنامه _ رشته ریاضی _ ۷ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم ریاضی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم ریاضی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول نگارش پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان پایه دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول گسسته پایه دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی_ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس هندسه دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس عربی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس هویت اجتماعی دوازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود