معرفی پرسنل

 • فاطمه ارضی

  فاطمه ارضی

  لیسانس تربیت بدنی دبیر تربیت بدنی
 • زهرا نیکخواه ثانی

  زهرا نیکخواه ثانی

  لیسانس دبیر ادبیات و نگارش پایه دهم
 • نسرین باقرپور

  نسرین باقرپور

  کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه مشاور پایه دهم و یازدهم
 • نیره سادات پور حسینی

  نیره سادات پور حسینی

  لیسانس شیمی دبیر شیمی پایه پایه یازدهم
 • نسرین اسماعیلی

  نسرین اسماعیلی

  فوق لیسانس شیمی دبیر شیمی پایه ی دهم
 • میترا ملک کیانی

  میترا ملک کیانی

  دکترای شیمی دبیر شیمی پایه دهم و یازدهم
 • مهسا ظریفیان

  مهسا ظریفیان

  فوق لیسانس فیزیک دبیر فیزیک پایه یازدهم
 • شهناز فروغیان

  شهناز فروغیان

  لیسانس ریاضی دبیر حسابان پایه یازدهم
 • ملیحه محمدزاده

  ملیحه محمدزاده

  کارشناسی دبیر فیزیک پایه دهم