معرفی پرسنل

 • فاطمه حکمتی راد

  فاطمه حکمتی راد

  فوق لیسانس ریاضی کاربردی دبیر هندسه و آمار و احتمال
 • نرجس رسائی

  نرجس رسائی

  لیسانس الهیات دبیر عربی دهم
 • فاطمه خواک

  فاطمه خواک

  لیسانس زبان عربی دبیر عربی پایه دهم و یازدهم
 • نگار امینیان

  نگار امینیان

  لیسانس ادبیات دبیر ادبیات پایه دهم و یازدهم
 • ماریا جلالی

  ماریا جلالی

  لیسانس دبیر عربی پایه دوازدهم
 • تهمینه خسروی

  تهمینه خسروی

  لیسانس الهیات دبیر دینی پایه دهم و یازدهم
 • حبیبه خیاطی

  حبیبه خیاطی

  لیسانس دبیر زیست پایه دوازدهم
 • طیبه غیث پور

  طیبه غیث پور

  لیسانس زبان انگلیسی دبیر زبان پایه دهم و یازدهم
 • زهرا دفاعی

  زهرا دفاعی

  فوق لیسانس زبان انگلیسی دبیر زبان پایه دهم و یازدهم