آزمایشآزمونآغاز کلاسهای تابستاناردوی یک روزهاعتکاف علمیالمپیاد ورزشیامام حسینامتحانجشن میلادجلساتدبیرستانروز دانش آموززکات،آثار منظوم،ادبیات فارسیسال تحصیلی جدیدسردار سلیمانیشهادتشیمیفرهنگیکتابکلاس های جمع بندی،پایه دوازدهم،کنکور،کلاس های تابستانکنفرانس بصیرتیگزینه دومدرسهمدیریت زمانمشاورهمشاوره،کنکور،کلاس های جمع بندی،پایه دوازدهم،کلاس های تابستاننسل صالحنیشابورهمایشیلدا