آزمایشآزمونآغاز کلاسهای تابستاناردوی یک روزهاعتکاف علمیالمپیاد ورزشیجشن میلادجلساتروز دانش آموززکات،آثار منظوم،ادبیات فارسیسال تحصیلی جدیدشیمیکلاس های جمع بندی،پایه دوازدهم،کنکور،کلاس های تابستانکنفرانس بصیرتیگزینه دومدیریت زمانمشاورهمشاوره،کنکور،کلاس های جمع بندی،پایه دوازدهم،کلاس های تابستانهمایش