معرفی پرسنل

 • آقای سعیدی

  آقای سعیدی

  لیسانس عمران مشاور پایه دوازدهم
 • بهاره نوری

  بهاره نوری

  فوق لیسانس فیزیک مشاور و پشتیبان پایه یازدهم و دوازدهم
 • شیوا ضرغامی

  شیوا ضرغامی

  فوق دیپلم کامپیوتر معاونت فناوری
 • نرگس حقیقی

  نرگس حقیقی

  لیسانس علوم قرآنی معاونت پرورشی
 • ملیحه ملک نژاد

  ملیحه ملک نژاد

  لیسانس جغرافیا معاونت اجرایی
 • خدیجه بیات ترک

  خدیجه بیات ترک

  لیسانس فقه و حقوق مدیریت آموزشگاه
 • زهرا مدنی

  زهرا مدنی

  لیسانس روانشناسی مشاور پایه دهم و یازدهم