گزینه 2

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته انسانی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته ریاضی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته تجربی (عمومی و اختصاصی) دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲ پایه یازدهم تجربی مرحله اول سال ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم ریاضی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم تجربی _ آذر ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم ریاضی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم تجربی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم انسانی _ آبان ۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو یازدهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو یازدهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو یازدهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ یازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ یازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ یازدهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود