معرفی پرسنل

 • مهناز زارع

  مهناز زارع

  کارشناسی ریاضی دبیر گسسته پایه دوازدهم
 • سیمین بزرگ نیا

  سیمین بزرگ نیا

  دکترای شیمی دبیر شیمی پایه دوازدهم
 • زهرا وقوعی

  زهرا وقوعی

  فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث دبیر دینی پایه دهم و یازدهم
 • الهام لطفیان

  الهام لطفیان

  کارشناسی شیمی محض دبیر شیمی پایه دهم
 • صدف طباطبائی

  صدف طباطبائی

  کارشناسی ارشد روانشانسی دبیر روانشناسی پایه یازدهم
 • زهرا صادقی

  زهرا صادقی

  لیسانس زیست شناسی دبیر زیست شناسی پایه یازدهم
 • سمیه زرگری

  سمیه زرگری

  دانشجوی دکترای شیمی آلی دبیر آزمایشگاه
 • مریم جعفری

  مریم جعفری

  لیسانس زیست شناسی دبیر سلامت و بهداشت
 • مرجان اسماعیل نژاد

  مرجان اسماعیل نژاد

  لیسانس نرم افزار دبیر تفکر و سواد رسانه